Analýza vody

Na požiadanie Vám vieme urobiť bezplatnú analýzu vody na nasledovné parametre:
Stačí, ak odobratú vodu prinesiete v uzavretej plastovej PET fľaši asi 0,5-1 L na našu adresu uvedenú v kontaktoch alebo ju pošlete ako zásielku na našu adresu.

Pre komplexnejšiu analýzu pitnej vody napr.fyzikálno-chemických, biologických a mikrobiologických parametrov (baktérie, ťažké kovy...), Vám na požiadanie zašleme inštrukcie k odobratiu vzorky vody, alebo ich príde odobrať personál akreditovaného laboratória.
Pri tejto analýze spolupracujeme s akreditovanými laboratóriami, a na základe parametrov, ktoré potrebujete analyzovať, Vám vypracujeme cenu požadovanej analýzy.

Táto analýza je certifikovaná podľa Nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z.z.