Zaujímavosti

Aktuálne problémy vyskytujúce sa vo vode

Biele škvrny na sanitárnej keramike a batériách? Naše moderné zmäkčovacie filtre vyriešia väčšinu ...

Bezpečná voda pre naše domácnosti

Voda nesmie obsahovať kontaminanty a samozrejme nesmie predstavovať zdravotné riziko. Na Slovensku ...