Bezpečná voda pre naše domácnosti

 
Voda nesmie obsahovať kontaminanty a samozrejme nesmie predstavovať zdravotné riziko.
Na Slovensku je zásobovanosť domácností pitnou vodou z vodovodov na úrovni približne 90 %. Zvyšných 10 % používa vodu z vlastných zdrojov, najčastejšie zo studní. Práve tie pre človeka často predstavujú skryté riziko.
Voda z verejných vodovodov je pod neustálou kontrolou dodávateľov i orgánov verejného zdravotníctva.
Preto, ak máte vlastnú studňu, ste zodpovední za Vašu vodu.O kvalitu tej v studni sa naopak musí starať jej vlastník. Málokto to však aj robí. Podľa prieskumov štvrtina majiteľov studní na Slovensku nemá informácie o kvalite vody, ktorú pijú.
Voda kontaminovaná biologickými látkami zo studne môže spôsobiť veľa ochorení, medzi ktoré patria najmä črevné a hnačkové ochorenia ako gastroenteritída, červienka, žltačka typu A, leptospiróza, brušný týfus či parazitárne ochorenia.
Nebezpečné sú aj chemikálie nachádzajúce sa vo vode zo studní, medzi ktoré patria dusičnany, pesticídy, ropné produkty a ťažké kovy. Tie pri dlhodobom pôsobení vedú k chronickým poškodeniam orgánov a sú mimoriadne škodlivé pre kojencov.

Avšak, ak sú potrubia z komunálneho vodovodu predimenzované, môže to viesť k zlej cirkulácii alebo ak sú v zlom stave, existuje riziko, že takáto voda bude postupne kontaminovaná časticami alebo zmení chuť.

Bez ohľadu na to, či Vaša voda pôvodne pochádza z Vášho vlastného vodného zdroja alebo je distribuovaná prostredníctvom komunálnej potrubnej siete, môžeme Vám ponúknuť rôzne produkty na čistenie vody pre dosiahnutie optimálnej vody.

Pitná voda by mala byť bezfarebná, bez zápachu, musí dobre chutiť.

Naše čistenie vody je určené pre každého, kto ocení KVALITU a kladie vysoké požiadavky na ČERSTVÚ a BEZPEČNÚ VODU.

Asi sa aj Vám stalo, že takáto voda tiekla z Vášho vodovodu. Aj keď je to mestská voda, ktorá je pod kontrolou dodávateľov a orgánov verejného zdravia, nemajte však nič za samozrejmosť a kontrolujte svoju vodu aj Vy.

Preto je potrebné aj mestskú vodu dodatočne prefiltrovať.

 

 

           2019-03-28, voda z vodovodu          pitna voda z vodovodu ukazka_b