Zmäkčovače vody, odstránenie železa, mangánu, dusičnanov

Na základe Vašich požiadaviek na riešenie problému so zmäkčovaním tvrdej vody, Vám vieme vypracovať individuálny návrh na kompletný systém pre:

  • zmäkčovanie tvrdej vody
  • odstránenie železa a mangánu
  • odstránenie dusičnanov

 

    zmakcovac vody_01 zmakcovace vody 2   zmakcovace vody 1 

Na zmäkčovanie tvrdej vody Vám ponúkame filtre, a to filter  Simplex (viacero typov) a Duplex.

FT - Filter na zmäkčovanie riadený časom (simplex)
Filter na zmäkčenie vody simplex série zmäkčovacích filtrov FT s riadeným časom iniciuje regeneráciu vo vopred stanovenom čase. Časovo riadený zmäkčovací filter simplex FT sa výhodne používa, ak chceme, aby spotreba vody bola vopred časovo predurčená. Počas regenerácie zmäkčovacieho filtra nedochádza k procesu samotného zmäkčenia vody.

Kapacita: 3 - 10 m3 /h

FTQ - Filter na zmäkčovanie riadený časom a objemom (simplex)
Ďalším typom filtra simplex je filter na zmäkčenie vody série FTQ s riadeným časom a objemom. Tento sa výhodne používa, keď je potrebné riadenie regenerácie nielen časom ale aj objemom. Jedinečnosť kombinácie riadenia času a objemu predurčuje lepšiu hospodárnosť prevádzky v porovnaní so zmäkčovacím filtrom simplex série FT s riadeným časom. Skutočná spotreba vody sa zaznamenáva dodaným vodomerom.
Pri vyčerpaní kapacity filtra napr. na 80% (nastaviteľná hodnota) dochádza k automatickému spusteniu regenerácie, ktorá sa uskutoční na nasledujúcu noc. Počas regenerácie filtra je zmäkčovanie vody pozastavené.

Kapacita: 3 - 10 m3 /h

FQD - Filter na zmäkčovanie riadený objemom (duplex)
Filter na zmäkčenie vody duplex série FQD s riadeným objemom disponuje dvoma filtračnými nádobami, ktoré zabezpečujú nepretržitý prísun zmäkčenej vody do prevádzky. Práve fitler na zmäkčenie vody duplex je určený na bezpečnú, bezproblémovú a hospodárnu prevádzku s nepretržitým prísunom zmäkčenej vody. Ak dôjde k "vyčerpaniu" filtračnej hmoty v jednej nádobe, vykoná sa automatický presun prítoku na druhú filtračnú nádobu, ktorá je v neustálom pohotovostnom režime. Po prepnutí sa začne regenerácia filtračnej nádoby s "vyčerpanou" filtračnou zmesou. Po dokompletizovaní regenerácie filtra na zmäkčenie vody je pripravený v pohotovostnom režime. Ovládanie objemom má za následok regulovanú regeneráciu podľa aktuálnej spotreby.

Kapacita: 2 - 15 m3 /h.

Príklady aplikácií:   
  • priemysel
  • práčovne
  • objekty, budovy
  • nemocnice
  • stravovacie zariadenia

Prezrite si náš kompletný sortiment zariadení a systémov pre priemysel na www.wtc-macro.com