Aktuálne problémy vyskytujúce sa vo vode

Biele škvrny na sanitárnej keramike a batériách?

Naše moderné zmäkčovacie filtre vyriešia väčšinu potrieb odstránenia týchto škvŕn.

Hnedé alebo čierne zafarbenie sanitárnej keramiky a bielizne?

Disponujeme cenovo dostupnými filtrami na odstránenie železa a mangánu.

Voda s časticami, podivná farba, vôňa a chuť?

Filtrom s aktívnym uhlím alebo inovačným výmenníkom iónov, problém sa vyrieši.

Riziko baktérií alebo mikroorganizmov vo vode?

UV agregát vytvára hygienickú bariéru ekologickým spôsobom

Zvieratá v blízkosti vlastnej studne?

Môže znamenať zvýšenie hladín dusičnanov, korigujú sa pomocou iónomenných filtrov.

Radón vo vode?

Radón nemá chuť, vôňu alebo farbu – urobiť treba vzorku na prítomnosť radónu. Dodávame kvalitné radónové filtračné zariadenie na trhu.

Ťažké kovy vo vode?

Ťažké kovy, ako je olovo, sú zriedkavé v surovej vode. Ak analýza vody ukazuje ťažké kovy vo vodovodnej vode, je pravdepodobné, že pochádzajú z nevhodných zliatin použitých v inštalačnom zariadení.

Kontaktujte nás a my vám povieme viac.