Radónový filter

Radón predstavuje vo vode zdravotné riziko. Ide o rádioaktívny vzácny plyn, ktorý sa vytvára pri rozklade rádia. Do podzemnej vody sa dostáva zo skalného podložia. To znamená, že skalné vrty majú všeobecne vyššiu koncentráciu radónu ako vykopané studne.
Radón sa uvoľňuje z vody, pôdy ako aj stavebných materiálov, čím dochádza k jeho hromadeniu sa vo vzduchu bytových priestorov. Riziko predstavuje vdychovanie radónu do pľúc, napr. pri sprchovaní.

Do pozornosti Vám preto dávame radónový filter Radonett, ktorý čistí vodu ekologickým spôsobom pomocou vzduchu s čistým kyslíkom, UV žiarením a bez prísad chemikálií alebo filtračnej hmoty. Patrí medzi najpredávanejšie radónové filtre v Európe.

Radónový filter Radonett má tieto výhody:
  • zaručená miera čistenia 97-99,9%!
  • prietokový čistič, žiadny čas spracovania a žiadne prerušenie napr. sprchovanie.
Radónový filter Radonett odstraňuje:
  • radón
  • radónový plyn
  • metánový plyn
  • sírovodík
  • oxid uhličitý
  • bakteriálne čistenie procesného vzduchu UV žiarením
  • zvyšuje nízke pH na hodnotu cca 7,5

Vo všetkých testoch dosiahol radónový filter Radonett najvyšší stupeň čistenia. Žiadny radónový filter testovaný v Európe nedosiahol rovnakú rýchlosť čistenia ako radónový filter Radonett.

V prípade záujmu o radónový filter Radonett nás neváhajte kontaktovať e-mailom alebo telefonicky. Radi Vám odpovieme na prípadné otázky.

Prezrite si náš kompletný sortiment zariadení a systémov pre priemysel na www.wtc-macro.com.

radonovy-filter